当前位置:首页 > 资源分享 > 教程资源 > 正文内容

《千字文》全文带拼音,正确读音版

2年前 (2020-02-12)教程资源Admin2552

《千字文》全文带拼音

tiānxuánhuáng zhòuhónghuāng 
yuèyíng chénxiǔlièzhāng 
宿
hánláishǔwǎng qiūshōudōngcáng 
rùnchéngsuì táoyáng 
yúnténgzhì jiéwéishuāng 
jīnshēngshuǐ chūkūngāng 
jiànhàoquè zhūchēngguāng 
guǒzhēnnài càizhòngjièjiāng 
hǎixiándàn línqiánxiáng 
lóngshīhuǒ niǎoguānrénhuáng 
shǐzhìwén nǎishāng 
tuīwèiràngguó yǒutáotáng 
diàomínzuì zhōuyīntāng 
zuòcháowèndào chuígǒngpíngzhāng 
àishǒu chénróngqiāng 
xiáěr shuàibīnguīwáng 
míngfèngzàizhú báishíchǎng 
huàbèicǎo làiwànfāng 
gàishēn cháng 
gōngwéiyǎng gǎnhuǐshāng 
zhēnjié nánxiàocáiliáng 
zhīguògǎi néngwàng 
wǎngtánduǎn shìcháng 
xìnshǐ nánliáng 
使
bēirǎn shīzàngāoyáng 
jǐngxíngwéixián niànzuòshèng 
jiànmíng xíngduānbiǎozhèng 
kōngchuánshēng tángtīng 
huòyīnè yuánshànqìng 
chǐfēibǎo cùnyīnshìjìng 
shìjūn yuēyánjìng 
xiàodāngjié zhōngjìnmìng 
línshēnbáo xīngwēnqìng 
lánxīn sōngzhīshèng 
chuānliú yuānchéngyìng 
róngzhǐruò yánāndìng 
chūchéngměi shènzhōnglìng 
róngsuǒ shènjìng 
xuéyōudēngshì shèzhǐcóngzhèng 
cúngāntáng éryǒng 
shūguìjiàn biézūnbēi 
shàngxià chàngsuí 
wàishòuxùn fèng 
zhūshú yōuér 
kǒnghuáixiōng tóngliánzhī 
怀
jiāoyǒutóufēn qiēzhēng 
rényǐn zào 
jiéliántuì diānpèifěikuī 
退
xìngjìngqíng xīndòngshén 
shǒuzhēnzhìmǎn zhú 
jiānchícāo hǎojué 
huáxià dōngèrjīng 
西
bèimángmiànluò wèijīng 
gōngdiànpán lóuguānfēijīng 
殿
xiěqínshòu huàcǎixiānlíng 
bǐngshèpáng jiázhàngduìyíng 
yánshè sègrave;chuīshēng 
shēngjiē biànzhuànxīng 
yòutōngguǎngnèi zuǒchéngmíng 
广
féndiǎn qúnyīng 
gǎozhōng shūjīng 
稿
luójiāngxiàng xiáhuáiqīng 
fēngxiàn jiāqiānbīng 
gāoguānpéiniǎn zhènyīng 
shìchǐ chējiàféiqīng 
gōngmàoshí bēimíng 
pányǐn zuǒshíāhéng 
yǎnzhái wēidànshúyíng 
huángōngkuāng ruòqīng 
huíhànhuì yuègǎndīng 
jùn duōshìshíníng 
jìnchǔgēng zhàowèikùnhéng 
jiǎmièguó jiànhuìméng 
zūnyuē hánfánxíng 
jiǎn yòngjūnzuìjīng 
xuānwēishā chídānqīng 
jiǔzhōu bǎijùnqínbìng 
yuèzōngtàidài chánzhǔyúnt&iacuiacute;ng 
yànménsài tiánchìchéng 
kūnchíjiéshí dòngtíng 
kuàngyuǎnmiánmiǎo yánxiùyǎomíng 
zhìběnnóng jià 
chùzǎinán shǔ 
shuìshúgòngxīn quànshǎngchùzhì 
mèngdūn shǐbǐngzhí 
shùzhōngyōng láoqiānjǐnchì 
língyīnchá jiànmàobiàn 
juéjiāyóu miǎnzhīzhí 
xǐnggōngjiè chǒngzēngkàng 
dàijìnchǐ língāoxìng 
liǎngshūjiàn jièshuí 
suǒxiánchù chénliào 
qiúxúnlùn sǎnxiāoyáo 
xīnzòulěiqiǎn xièhuānzhāo 
de yuánmǎngchōutiáo 
wǎncuì tóngzǎodiāo 
chéngēnwěi luòpiāoyáo 
youkūnyùn língjiàngxiāo 
dānwánshì nángxiāng 
yóuyōuwèi zhǔěryuánqiáng 
shàncānfàn shìkǒuchōngcháng 
bǎopēngzǎi yànzāokāng 
qīnjiù lǎoshàoliáng 
qièfǎng shìjīnwéifáng 
wánshànyuánjié yínzhúwěihuáng 
zhòumiánmèi lánsǔnxiàngchuáng 
xiánjiǔyàn jiébēishāng 
jiǎoshǒudùn yuèqiěkāng 
hòu zhēngcháng 
sǎngzàibài sǒngkǒnghuáng 
jiāndiéjiǎnyào shěnxiáng 
hàigòuxiǎng zhíyuànliáng 
luó hàiyuèchāoxiāng 
zhūzhǎnzéidào huòpànwáng 
shèliáowán qínruǎnxiāo&nbnbsp;
tiánlúnzhǐ jūnqiǎorèndiào 
shìfēn bìngjiējiāmiào 
máoshīshū gōngpínyánxiào 
姿
niánshǐměicuī huīlǎngyào 
xuánxuán huìhuánzhào 
zhǐxīnxiū yǒngsuíshào 
yǐnlǐng yǎnglángmiào 
shùdàijīnzhuāng páihuáizhāntiào 
lòuguǎwén méngděngqiào 
wèizhùzhě yānzāi 

本站原创文章版权归本站(视觉沟通)所有,但是您觉得文章值得分享,随便转载,注明来源即可!

转载请注明出处:http://shijuegoutong.com/post/28.html

相关文章

[免费可商用字体下载]免费可商用的阿里巴巴普惠字体下载和限定授权的阿里汉仪智能黑字体下载

[免费可商用字体下载]免费可商用的阿里巴巴普惠字体下载和限定授权的阿里汉仪智能黑字体下载

阿里巴巴普惠字体(完全免费的可商用的字体)这是一款由中国企业首次发布的可面向全场景使用的免费商用正文字体。以「普惠」之名诞生,这也意味着这款字体肩负着比一般企业品牌字更重要的使命──它还将开放商业授权...

Photoshop出现运行缓慢和卡顿的解决方法之一

Photoshop出现运行缓慢和卡顿的解决方法之一

当Photoshop出现运行缓慢和卡顿的情况,排除电脑性能低下以外,可以尝试参考以下情况解决:1、适当裁切整个文件,把文件边界以外的图层去掉2、相似的图层,在不影响编辑的情况下,可以合并的尽量合并,养...

《三字经》全文带拼音,正确读音版,别再让孩子读错了

《三字经》全文带拼音,正确读音版,别再让孩子读错了

《三字经》全文带拼音rénzhīchū xìngběnshàn 人之初,性本善。xìngxiāngjìn xíxiāngyuǎn 性相近,习相远。gǒubúji...

《弟子规》全文带拼音,正确读音版

《弟子规》全文带拼音,正确读音版

《弟子规》全文带拼音 zǒngxù 总叙dìzǐguī shèngrénxùn 弟子规,圣人训。shǒuxiàotì cìjǐnxìn 首孝...

《百家姓》全文带拼音,正确读音版

《百家姓》全文带拼音,正确读音版

《百家姓》全文带拼音。zhàoqiánsūnlǐ zhōuwúzhèngwáng 赵钱孙李,周吴郑王。féngchénchǔwèi jiǎngshěnhányáng&nb...

2020年百度更新了算法及规则,是什么呢?来看看吧。

2020年百度更新了算法及规则,是什么呢?来看看吧。

熟悉百度SEO的站长们都应该知道,每年百度搜索引擎都会针对关键词排名有不同的调整,如果你之前一直在做SEO就会发现这样一个问题,比如,原来外链的效果现在早已经被削弱。2020年最新百度关键词排名规则及...

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。