当前位置:首页 > 资源分享 > 教程资源 > 正文内容

《三字经》全文带拼音,正确读音版,别再让孩子读错了

3年前 (2020-02-12)教程资源Admin4601

《三字经》全文带拼音

rénzhīchū xìngběnshàn 
,
xìngxiāngjìn xiāngyuǎn 
,
gǒujiào xìngnǎiqiān 
,
jiàozhīdào guìzhuān 
,
mèng línchǔ 
xué duànzhù 
dòuyānshān yǒufāng 
jiào míngyáng 
yǎngjiào zhīguò 
jiàoyán shīzhīduò 
xué fēisuǒ 
yòuxué lǎowéi 
zhuó chéng 
rénxué zhī 
wèirén fāngshàoshí 
qīnshīyǒu  
xiāngjiǔlíng néngwēn 
xiàoqīn suǒdāngzhí 
róngsuì néngràng 
zhǎng xiānzhī 
shǒuxiào jiànwén 
zhīmǒushù shímǒuwén 
érshí shíérbǎi 
bǎiérqiān qiānérwàn 
sāncáizhě tiānrén 
sānguāngzhě yuèxīng 
sāngāngzhě jūnchén 
qīn shùn 
yuēchūnxià yuēqiūdōng 
shí yùnqióng 
yuēnánběi yuēdōng 
西
fāng yìngzhōng 
yuēshuǐhuǒ jīn 
xíng běnshù 
yuērén zhìxìn 
cháng róngwěn 
dàoliángshū màishǔ 
liù rénsuǒshí 
niúyáng quǎnshǐ 
liùchù rénsuǒ 
yuē yuēāi 
ài qíng 
páo shíjīn 
zhú nǎiyīn 
gāozēng érshēn 
shēnér érsūn 
sūn zhìxuánzēng 
nǎijiǔ rénzhīlún 
ēn cóng 
xiōngyǒu gōng 
zhǎngyòu yǒupéng 
jūnjìng chénzhōng 
shí rénsuǒtóng 
fánxùnméng jiǎngjiū 
xiángxùn míngdòu 
wéixuézhě yǒuchū 
xiǎoxuézhōng zhìshū 
lúnzhě èrshípiān 
qún shànyán 
mèngzhě piānzhǐ 
jiǎngdào shuōrén 
zuòzhōngyōng  
zhōngpiān yōng 
xiǎodài zhù 
shùshèngyán yuèbèi 
yuēguófēng yuēsòng 
hàoshī dāngfěngyǒng 
shīwáng chūnqiūzuò 
bāobiǎn biéshànè 
sānzhuànzhě yǒugōngyáng 
yǒuzuǒshì yǒuliáng 
jīngmíng fāng 
cuōyào shì 
zhě yǒuxúnyáng 
wénzhōng lǎozhuāng 
jīngtōng zhūshǐ 
kǎoshìxìigrave; zhīzhōngshǐ 
nóng zhìhuáng 
hàosānhuáng shàngshì 
tángyǒu hàoèr 
xiāngxùn chēngshèngshì 
xiàyǒu shāngyǒutāng 
zhōuwén chēngsānwáng 
xiàchuán jiātiānxià 
bǎizǎi qiānxiàshè 
tāngxià guóhàoshāng 
liùbǎizǎi zhìzhòuwáng 
zhōuwáng shǐzhūzhòu 
bǎizǎi zuìchángjiǔ 
zhōuzhédōng wánggāngzhuì 
Chěnggān shàngyóushuì 
shǐchūnqiū zhōngzhànguó 
qiáng xióngchū 
yíngqínshì shǐjiānbìng 
chuánèrshì chǔhànzhēng 
gāoxīng hànjiàn 
zhìxiàoping wángmǎngcuàn 
guāngxīng wéidōnghàn 
bǎinián zhōngxiàn 
wèishǔ zhēnghàndǐng 
hàosānguó liǎngjìn 
song liángchénchéng 
wéináncháo jīnlíng 
běiyuánwèi fēndōngxi 
西
wénzhōu gāo 
dàizhìsuí  
zàichuan shītǒng 
tánggāo shī 
chúsuíluàn chuàngguó 
èrshíchuán sānbǎizǎi 
liángmièzhī guónǎigǎi 
liángtángjìn hànzhōu 
chēngdài jiēyǒuyóu 
yánsòngxīng shòuzhōushàn 
shíchuán nánběihùn 
liáojīn hàofēn 
dàimièliáo sòngyóucún 
zhìyuánxīng jīnxiē 
yǒusòngshì tongmiè 
bìngzhōngguó jiānróng 
míngtài jiǔqīnshī 
chuánjiànwén fāng 
qiānběijīng yǒng 
dàichóngzhēn méishānshì 
qīngtài yīngjǐngmìng 
jìngfāng dìng 
zhìxuāntǒng nǎitóng 
shíèrshì qīngzuòzhōng 
shǐzhě kǎoshí 
tōngjīn ruòqīn 
kǒuérsong xīnérwéi 
cháo  
zhòng shīxiàngtuó 
shèngxián shàngqínxué 
zhàozhōngling lún 
shì xuéqiěqín 
biān xiāozhújiǎn 
shū qiězhīmiǎn 
tóuxuánliáng zhuī 
jiào qín 
nángyíng yìngxuě 
jiāsuīpín xuéchuò 
xīn guàjiǎo 
shēnsuīláo yóuzhuó 
lǎoquán èrshí 
shǐfèn shū 
lǎo yóuhuǐchí 
ěrxiǎoshēng zǎo 
ruòliánghào shíèr 
duìtíng kuíduōshì 
chéng zhòngchēng 
ěrxiǎoshēng zhì 
yíngsuì néngyǒngshī 
suì néng 
yǐng rénchēng 
ěryòuxué dāngxiàozhī 
càiwén néngbiànqín 
xièdàoyùn néngyǒngyín 
 qiěcōngmǐn 
ěrnán dāngjǐng 
tángliúyàn fāngsuì 
shéntóng zuòzhèng 
suīyòu shēnshì 
ěryòuxué miǎnérzhì 
yǒuwéizhě ruòshì 
quǎnshǒu chén 
gǒuxué wéirén 
cán fēngniàng 
rénxué  
yòuérxué zhuàngérxíng 
shàngzhìjūn xiàmín 
yángmíngshēng xiǎn 
guāngqián hòu 
rén jīnmǎnyíng 
jiào wéijīng 
qínyǒugōng  
jièzhīzāi miǎn 

本站原创文章版权归本站(视觉沟通)所有,但是您觉得文章值得分享,随便转载,注明来源即可!

转载请注明出处:http://shijuegoutong.com/post/27.html

相关文章

《百家姓》全文带拼音,正确读音版

《百家姓》全文带拼音,正确读音版

《百家姓》全文带拼音。zhàoqiánsūnlǐ zhōuwúzhèngwáng 赵钱孙李,周吴郑王。féngchénchǔwèi jiǎngshěnhányáng&nb...

Photoshop出现运行缓慢和卡顿的解决方法之一

Photoshop出现运行缓慢和卡顿的解决方法之一

当Photoshop出现运行缓慢和卡顿的情况,排除电脑性能低下以外,可以尝试参考以下情况解决:1、适当裁切整个文件,把文件边界以外的图层去掉2、相似的图层,在不影响编辑的情况下,可以合并的尽量合并,养...

[免费可商用字体下载]免费可商用的阿里巴巴普惠字体下载和限定授权的阿里汉仪智能黑字体下载

[免费可商用字体下载]免费可商用的阿里巴巴普惠字体下载和限定授权的阿里汉仪智能黑字体下载

阿里巴巴普惠字体(完全免费的可商用的字体)这是一款由中国企业首次发布的可面向全场景使用的免费商用正文字体。以「普惠」之名诞生,这也意味着这款字体肩负着比一般企业品牌字更重要的使命──它还将开放商业授权...

2020年百度更新了算法及规则,是什么呢?来看看吧。

2020年百度更新了算法及规则,是什么呢?来看看吧。

熟悉百度SEO的站长们都应该知道,每年百度搜索引擎都会针对关键词排名有不同的调整,如果你之前一直在做SEO就会发现这样一个问题,比如,原来外链的效果现在早已经被削弱。2020年最新百度关键词排名规则及...

免费可商用的中文字体“jf open 粉圆字体”下载和介绍-繁体字系哦!

免费可商用的中文字体“jf open 粉圆字体”下载和介绍-繁体字系哦!

jf open 粉圆字型是「就是字 justfont」新推出的免费中文字型,基于 Kosugi Maru(小杉圆体)改作,大家都知道如果找不到合适的中文字型,直接使用日文字型或许是个解决方案,但部分汉...

《弟子规》全文带拼音,正确读音版

《弟子规》全文带拼音,正确读音版

《弟子规》全文带拼音 zǒngxù 总叙dìzǐguī shèngrénxùn 弟子规,圣人训。shǒuxiàotì cìjǐnxìn 首孝...

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。